SẢN XUẤT MASTERBATCH - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

SẢN XUẤT MASTERBATCH - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

SẢN XUẤT MASTERBATCH - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

SẢN XUẤT MASTERBATCH - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

SẢN XUẤT MASTERBATCH - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY
SẢN XUẤT MASTERBATCH - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY
  • Tư vấn hỗ trợ: (028) 37545630
  • Email: thao@sunnytechvn.com
  • Việt Nam Englist

Hỗ trợ trực tuyến

(028) 37545630

Video

Chi tiết

SẢN XUẤT MASTERBATCH Ngày đăng: 14-09-18

NGUYÊN LIÊU -> ĐỊNH LƯỢNG (CÂN) -> MÁY TRỘN -> MÁY TẠO HẠT -> KIỂM TRA -> THÀNH PHẨM.