Nhân Viên SUNNYTECH Tham Gia Thể Thao Sau Giờ Làm Việc - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Nhân Viên SUNNYTECH Tham Gia Thể Thao Sau Giờ Làm Việc - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Nhân Viên SUNNYTECH Tham Gia Thể Thao Sau Giờ Làm Việc - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Nhân Viên SUNNYTECH Tham Gia Thể Thao Sau Giờ Làm Việc - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Nhân Viên SUNNYTECH Tham Gia Thể Thao Sau Giờ Làm Việc - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY
Nhân Viên SUNNYTECH Tham Gia Thể Thao Sau Giờ Làm Việc - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY
  • Tư vấn hỗ trợ: (028) 37545630
  • Email: thao@sunnytechvn.com
  • Việt Nam Englist

Hỗ trợ trực tuyến

(028) 37545630

Video

Chi tiết

Nhân Viên SUNNYTECH Tham Gia Thể Thao Sau Giờ Làm Việc Ngày đăng: 06-03-19

Đội bóng Công Ty SUNNY là những thành viên cũ và mới đang làm việc tại Công Ty tham gia vào phong trào thể thao để rèn luyện cơ thế và gắn bó hơn trong công việc cũng như cuộc sống.