Black Masterbatch SMBK-700 - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Black Masterbatch SMBK-700 - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Black Masterbatch SMBK-700 - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Black Masterbatch SMBK-700 - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY

Black Masterbatch SMBK-700 - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY
Black Masterbatch SMBK-700 - Công ty TNHH Kỹ Thuật SUNNY
  • Tư vấn hỗ trợ: 0902 480 567
  • Email: thao@sunnytechvn.com
  • Việt Nam Englist

Chi tiết

Black Masterbatch SMBK-700

Liên hệ
Lượt xem: 853

Ứng dụng sản phẩm:

Thổi, tráng ghép màng PP, PE

Vải bạt

Sản phẩm cùng loại